Sectors

Hospitalari

Disseny i instal·lació de sales blanques i àrees crítiques per al sector hospitalari:

Valtria dissenya i instal·la sales blanques i àrees crítiques en el sector hospitalari, fonamental per garantir i mantenir un ambient estèril i controlat per reduir el risc d'infeccions, millorar la seguretat del pacient i garantir la qualitat dels productes mèdics.

Oferim solucions per:

 • Servei de farmàcia: citostàtics, radiofàrmacs, parenterals.
  Garantint la seguretat i eficàcia dels medicaments manipulats, reduint el risc de contaminació i exposició a substàncies perilloses, i protegint la salut dels pacients i del personal que els maneja.
   
 • Quiròfans d'alta asèpsia amb o sense flux laminar.
  Disseny i instal·lació per mantenir alts estàndards d'asèpsia i minimitzar la presència de partícules i microorganismes que puguin comprometre la salut dels pacients i l'èxit dels procediments quirúrgics.
   
 • Habitacions de contenció i estèrils: infecciosos, immunodeprimits i cremats.
  Creació d'entorns segurs i controlats per a pacients infecciosos, immunodeprimits i cremats, considerant elements com la filtració d'aire, el control de temperatura i humitat, i la distribució estratègica dels sistemes de subministrament i extracció d'aire. Disseny i instal·lació de sistemes de purificació d'aire avançats, control d'accés, monitoratge i alarmes, i sistemes de suport d'energia per garantir el funcionament ininterromput d'aquestes àrees crítiques. L'objectiu és brindar un entorn net i segur que promogui la recuperació efectiva dels pacients i redueixi els riscos d'infecció.
   
 • Laboratoris de cultiu cel·lular, bioseguretat.
  Disseny i instal·lació d'entorns controlats per a la manipulació i estudi de cèl·lules i organismes vius. Aquestes àrees compleixen amb estrictes normes de bioseguretat i control de contaminació. Es consideren aspectes com la filtració d'aire, el flux laminar, l'esterilització, la manipulació segura de materials biològics i el control d'accés. A més, s'instal·len sistemes de monitoratge i alarmes per garantir la seguretat i protecció del personal i els cultius cel·lulars. L'objectiu és proporcionar un entorn propici per a la recerca i desenvolupament de teràpies cel·lulars i biomèdiques, minimitzant els riscos de contaminació i assegurant la integritat dels experiments i resultats.
   
 • Serveis d'esterilització. 
  Creació d'entorns controlats i lliures de contaminació per garantir l'esterilització efectiva d'equips mèdics i subministraments. Aquestes àrees compleixen amb rigoroses normes i protocols de control de qualitat i bioseguretat. Es consideren aspectes com la filtració d'aire, el control de temperatura i humitat, la distribució adequada d'equips i l'accés restringit. A més, s'instal·len sistemes de monitoratge i alarmes per assegurar l'efectivitat dels processos d'esterilització i d'instruments mèdics, garantint la salut i benestar dels pacients i el personal mèdic.
Projectes

Projectes relacionats

Contacte

Vols desenvolupar algun projecte?
Parla amb nosaltres

Contactar