Sectors

Hospitalari

Disseny i instal·lació de sales netes i àrees crítiques per al sector hospitalari:

 • Servei de farmàcia: citostàtics, radiofàrmacs, parenterals.
   
 • Quiròfans d’alta asèpsia amb o sense flux laminar.
   
 • Sales de contenció i estèrils: infecciosos, immunodeprimits i cremats.
   
 • Serveis d’esterilització.
   
 • Laboratoris de cultiu cel·lular, bioseguretat.
Projectes

Projectes relacionats

Contacte

Vols desenvolupar algun projecte?
Parla amb nosaltres

Contactar