Sectors

Alimentari

Disseny i instal·lació de sales blanques i àrees crítiques per a Alimentació:

Valtria dissenya i instal·la sales blanques i àrees crítiques i zones d'ambient controlat per al sector alimentari, crucial per garantir la seguretat alimentària i la qualitat dels productes, especialment en termes de reducció de contaminació microbiològica i contaminació creuada. Oferim solucions per a diferents subsectors com:

 • Manipulació i envasat de productes cuits, curats i formatges.
  Durant la manipulació i l'envasat de productes alimentaris, és essencial controlar l'ambient en el qual es realitzen aquestes operacions per evitar la contaminació dels productes amb microorganismes patògens i altres substàncies nocives. En particular, els productes cuits, curats i formatges poden ser especialment vulnerables a la contaminació a causa del seu contingut d'humitat i nutrients, que poden promoure el creixement de microorganismes. Aquestes sales estan dissenyades per reduir al mínim la presència de partícules en l'aire, el que redueix el risc de contaminació creuada i assegura que els productes estiguin lliures d'impureses.
   
 • Precuinats: preparació i envasat de productes gamma IV i V.
  Els productes precuinats de la gamma IV i V, com els plats preparats o els menjars llestos per a escalfar, poden ser especialment vulnerables a la contaminació a causa del seu alt contingut en nutrients i humitat. A més, el procés de cocció prèvia sovint no és suficient per eliminar tots els microorganismes presents en els aliments, el que pot augmentar el risc de malalties transmeses per aliments si no es manipulen i envasen en condicions adequades.
  Les sales blanques permeten controlar l'ambient en el qual es realitzen aquestes operacions de manipulació i envasat, minimitzant el risc de contaminació dels productes amb microorganismes patògens i altres substàncies nocives. Aquestes sales estan dissenyades per reduir al mínim la presència de partícules en l'aire, el que redueix el risc de contaminació creuada i assegura que els productes estiguin lliures d'impureses.
   
 • Fleca i rebosteria: pa de motlle, brioixeria, pastissos gelats, pastisseria...
  En la fabricació de pa de motlle, brioixeria, pastissos gelats, pastisseria i altres productes de fleca i rebosteria, cal controlar factors com la temperatura, humitat, qualitat de l'aire i presència de microorganismes, per obtenir productes d'alta qualitat i seguretat alimentària. Les sales blanques permeten controlar aquests factors i mantenir un ambient lliure de partícules i microorganismes que podrien contaminar els productes i afectar la seva qualitat i seguretat. És especialment important controlar la presència de partícules i microorganismes en l'ambient, per evitar la contaminació creuada amb altres productes.
   
 • Lactis: llet, iogurts, formatges...
   
 • Begudes: sucs, aigües...
Projectes

Projectes relacionats

Contacte

Vols desenvolupar algun projecte?
Parla amb nosaltres

Contactar