Sectors

Bioseguretat

Disseny i instal·lació de sales blanques i àrees crítiques per al sector de la Bioseguretat:

El sector de la bioseguretat és fonamental per garantir la seguretat en la recerca i producció de productes biològics i vacunes. Per a això, Valtria és especialista en el disseny i instal·lació de sales blanques i àrees crítiques que compleixin amb els requisits de bioseguretat i normatives específiques com la norma UNE 171400-1.

 • Laboratoris de recerca amb patògens de classe 2, 3 i 4 (bacteriologia i virologia).
  Aquests laboratoris requereixen d'una sala blanca d'alta seguretat per evitar la contaminació creuada i minimitzar els riscos d'exposició al personal. Aquestes sales netes han de comptar amb sistemes de ventilació i filtració específics que permetin la manipulació segura dels agents biològics patògens.
   
 • Producció a gran escala de vacunes o productes biològics patògens classes 2, 3 i 4.
  La producció de vacunes i productes biològics és un procés complex que implica el cultiu de microorganismes o cèl·lules, la purificació i el processament dels productes biològics i la formulació de les vacunes.
  En el cas dels patògens de classe 2, 3 i 4, es requereixen mesures addicionals de bioseguretat per garantir la seguretat del personal de laboratori i del públic en general.
  Aplicació de protocols rigorosos de contenció biològica per evitar l'alliberament de patògens en l'ambient.
   
 • NCB3, NCBA3, NCBP3 segons la norma UNE 171400-1.
  Les sales blanques i àrees crítiques en aquest sector han de complir amb els requisits de la normativa UNE 171400-1, que estableix les especificacions i requisits necessaris per garantir la bioseguretat en el maneig d'agents biològics. Les sales netes i àrees crítiques es classifiquen en funció del nivell de bioseguretat necessari, sent el NCB3, NCBA3 i NCBP3 els més comuns per a la producció de productes biològics patògens.
Projectes

Projectes relacionats

Contacte

Vols desenvolupar algun projecte?
Parla amb nosaltres

Contactar