-  VALTRIA EN NOTÍCIES  -

Requisits de les sales blanques per a la fabricació de bateries ion liti per a la indústria automotriu

Publicat ABRIL 2023  -  SALES BLANQUES

 
Blog > Noticies > Requisits de les sales blanques per a la fabricació de bateries ion liti per a la indústria automotriu

Les bateries d'ió-liti s'han convertit en la tecnologia líder per alimentar vehicles elèctrics a la indústria automobilística. Està esdevenint cada vegada més comú fabricar aquestes bateries en sales netes per garantir la qualitat i seguretat dels productes. Aquí teniu alguns aspectes tècnics clau de la fabricació de bateries d'ió-liti en sales netes:

1. Control ambiental
Les sales netes tenen un ambient altament controlat per minimitzar el nombre de partícules a l'aire. La temperatura, humitat, pressió de l'aire i taxa de canvi d'aire a la cambra es controlen per mantenir una atmosfera el més neta possible.

2. Roba i equipament de protecció
Les persones que treballen en sales netes han de portar vestits especials, incloent caputxes, màscares, guants i sabates especials, per evitar que partícules externes entrin a la sala.

3. Procediments de neteja
Les sales netes es netegen regularment i es fan servir productes químics específics per evitar la generació de partícules. L'equipament i les eines també es netegen abans d'entrar a la sala per evitar la contaminació.

4. Equipament especial
La fabricació de bateries d'ió-liti en sales netes requereix equipament especial, com guants de manipulació, filtres d'aire i taules de treball especials per garantir que les bateries no siguin contaminades.

5. Validació i proves
Les bateries d'ió-liti produïdes en sales netes han de ser validades i testades per garantir la seva qualitat. Es realitzen proves de seguretat, rendiment i vida útil per garantir que les bateries compleixin les especificacions necessàries.

En resum, la fabricació de bateries d'ió-liti en sales netes està esdevenint cada vegada més comú a la indústria automobilística a causa de la necessitat de garantir la qualitat i seguretat dels productes. El control ambiental, roba i equipament de protecció, procediments de neteja, equipament especial i proves són aspectes tècnics importants a tenir en compte en la fabricació de bateries d'ió-liti en sales netes.

Contacte

Vols desenvolupar algun projecte?
Parla amb nosaltres

Contactar