-  VALTRIA EN NOTÍCIES  -

Disseny i instal·lació de sales netes i àrees crítiques per al sector alimentari

Publicat ABRIL 2023  -  SALES BLANQUES

 
Blog > Noticies > Disseny i instal·lació de sales netes i àrees crítiques per al sector alimentari

Les sales netes i àrees crítiques són essencials al sector alimentari per garantir la seguretat i la qualitat dels productes alimentaris. El disseny i la instal·lació d'aquestes sales netes i àrees crítiques han de seguir normes estrictes per complir els estàndards d'higiene i seguretat alimentària. Aquí hi ha algunes consideracions clau per al disseny i instal·lació de sales netes i àrees crítiques al sector alimentari.

1. Classificació de sales netes i àrees crítiques.
La classificació de sales netes i àrees crítiques al sector alimentari es basa en el nivell de neteja requerit. La classificació es realitza segons la norma ISO 14644, que defineix els límits de concentració de partícules a l'aire. És important triar la classificació correcta per a cada aplicació alimentària, ja que una classificació inadequada pot afectar la qualitat i la seguretat dels aliments.

2. Disseny de la sala neta.
El disseny de la sala neta ha de ser tan gran que minimitzi l'entrada de contaminants i faciliti la neteja. La sala ha de tenir una disposició de flux dʻaire unidireccional que minimitzi la recirculació de partícules i la contaminació creuada. També cal triar materials que siguin fàcils de netejar i desinfectar, com superfícies llises i no poroses.

3. Sistemes de ventilació i filtració.
El sistema de ventilació i filtració ha de ser adequat per mantenir la neteja de la sala i evitar lentrada de contaminants. Cal instal·lar filtres d'aire d'alta eficiència (HEPA) i filtres de carbó activat per controlar les partícules i les olors. Els sistemes de ventilació també han de ser capaços de mantenir la pressió diferencial requerida per evitar l?entrada de contaminants.

4. Il·luminació.
La il·luminació adequada és important a les sales netes i àrees crítiques per garantir que les superfícies estiguin netes i per facilitar la neteja. La il·luminació ha de ser uniforme i no crear ombres que puguin amagar la contaminació.

5. Monitorització i validació.
És important monitoritzar i validar regularment la sala neta i les àrees crítiques per assegurar-se que s'estiguin complint els requisits de neteja i seguretat alimentària. Cal dur a terme proves ambientals i de superfície per detectar la presència de microorganismes i partícules.

En resum, el disseny i instal·lació de sales netes i àrees crítiques al sector alimentari són crucials per garantir la seguretat i la qualitat dels productes alimentaris. És important seguir les normes estrictes i considerar la classificació adequada de les sales netes, el disseny de la sala neta, els sistemes de ventilació i filtració, la il·luminació i el monitoratge i validació regular.

Contacte

Vols desenvolupar algun projecte?
Parla amb nosaltres

Contactar