-  VALTRIA EN NOTÍCIES  -

Com triar la sala blanca adequada per al seu negoci

Publicat ABRIL 2023  -  SALES BLANQUES

 
Blog > Noticies > Com triar la sala blanca adequada per al seu negoci

Per triar una sala blanca adequada cal conèixer les necessitats operatives del negoci i les normes per tal de definir amb precisió els estàndards de qualitat a manejar.
Per això, és important dur a terme un procés de planificació, en el qual es considerin tots els usos i els requisits. A més de les condicions locals.
Amb l'objectiu d'adaptar aquesta àrea controlada a l'entorn operacional del negoci de manera satisfactòria.
És per això, que et mostrarem 6 factors claus per triar una sala blanca adequada.

 

Analitzar les necessitats del negoci

El disseny i la implementació d'una sala blanca adequada ha d'estar subjecta a una anàlisi crítica, on es prenen els aspectes següents:

  • Sector industrial d'aplicació
  • Entorn operatiu del negoci.
  • Regulacions i criteris normatius vigents.
  • Costos dinversió i funcionament.
  • Quantitat de personal involucrat.
  • Dimensions i àrees disponibles.

D'aquesta manera, és possible adequar els requisits tècnics d'aquests espais controlats a les exigències del negoci.
Sense deixar de banda el compliment de reglaments i lavaluació de costos i esforços.

 

Definir els requisits de la sala blanca adequada

D'acord amb l'aplicació de la sala blanca i les necessitats del negoci, cal definir els requisits d'aquest espai.
Per això, cal tenir en compte els criteris normatius vigents, com, per exemple, la norma DIN EN ISO 14644-1. La qual descriu la classificació de neteja daire.
Això en relació amb la concentració de partícules suspeses, a més les dimensions estan definides en un rang de 0,1-5 micres.
Això dependrà de l'ús previst i el tipus de negoci. És a dir, dels processos i la quantitat de partícules permeses a l'àrea de fabricació.
D'altra banda, a la indústria farmacèutica, també es consideren les pautes de la GMP. On s'exposen els criteris de mida de partícules, així com la càrrega bacteriana màxima permesa.

 

Seleccionar un sistema de ventilació apropiat

La selecció dun sistema de ventilació apropiat està vinculada amb la classificació de neteja de laire.
De fet, sense importar el tipus d'aplicació, el flux d'aire s'ha de dissenyar per evitar la deposició de partícules als punts crítics.
També, cal considerar en els equips d'aire condicionat dispositius per controlar la temperatura i la humitat.
Amb la finalitat de monitoritzar paràmetres ambientals, així com complir els estàndards normatius.


Escollir materials i accessos de la sala blanca adequada

Per a sostres, parets i terra de la sala blanca adequada, es requereix escollir materials amb qualitat convenient per a aquest ús.
És a dir, que siguin fàcils de netejar i resistents a productes químics que puguin contenir els agents de neteja.
D'altra banda, també cal determinar el tipus d'accés a la sala blanca segons criteris normatius.
De manera general, aquests espais controlats utilitzen rescloses amb diferents classes de neteja. Això dependrà del sector i l'ús previst.

 

Avaluar els mobles a utilitzar i la roba de protecció del personal

Com a instrucció bàsica, les superfícies per asseure's que tingui una sala blanca han de ser resistents a l'abrasió.
Les taules i els mobles han de considerar materials com acer inoxidable, revestiment de melamina o diversos tipus de plàstics.
A més, cal triar la roba de protecció adequada per al personal, ja que aquest és el risc més gran de contaminació.
Les especificacions de les quals estan relacionades amb la classe de neteja de partícules de la sala.

 

Establir protocols de neteja i manteniment de la sala blanca adequada

El bon funcionament duna sala blanca té relació amb la qualitat dhigiene i les mesures de preservació.
Per això, cal planificar cicles regulars de la neteja i manteniment. Això anirà de la mà dels processos i la classe de neteja de l'aire.
Tot això, per tal de garantir que lespai controlat tingui nivells mínims de contaminació. Segons els estàndards i límits permissibles sota norma.
A més, de conservar la instal·lació en bon estat, evitar-ne la degradació i mantenir els criteris de disseny.
Sens dubte, escollir la sala blanca adequada requereix experiència tècnica i solucions especialitzades. Amb l'objectiu d'adaptar-se a l'entorn operatiu i les necessitats del negoci.

Contacte

Vols desenvolupar algun projecte?
Parla amb nosaltres

Contactar